­­дошкільнята (3-5 років)
Ігровою особливістю є розвиток творчої діяльності, здібності проявляються у конструкційних іграх технічній і художній творчості. технічній і художній творчості. Для її пізнавальних процесів характерний синтез зовнішніх і внутрішніх дій, об'єднаних у єдину інтелектуальну діяльність. У сприйманні він представлений перцептивними діями;
  • в увазі - вмінням керувати і контролювати зовнішні і внутрішні плани дій;
  • у пам'яті - об'єднанням зовнішнього і внутрішнього структурування матеріалу під час його запам'ятовування і відтворення;
  • в мисленні - об'єднанням у цілісний процес наочно-дійового, наочно-образного і словесно-логічного способів розв'язання практичних завдань.
Враховуючи вищесказане постає питання позанавчальної творчої діяльності дитини, потребу в якій задовольнять гуртки
«Народного мистецтва», які, до того ж, розвивають моторні навички дитини, які напряму пов’язані з її мовленням.
© 2020-2021 рік