­­Підлітки (10-14 років)
Підліток ставить перед собою віддаленіші цілі, формує перші життєві плани (вибір професії), ідеали, прагне бути на когось схожим, набути певні риси характеру, моральні переконання. Потреба в самостійності реалізується у намаганні діяти без сторонньої допомоги й опіки, в здатності приймати рішення і відстоювати власні погляди, в умінні досягати поставленої мети, поводитися під впливом власних спонукань. Важливою є потреба у самоствердженні.
Гуртки для підлітків є професійно-орієнтованими та сприятимуть вибору професії у майбутньому, наші вихованці отримуються посвідчення про закінчення ЖМЦНТТУМ та напрямку підготовки та здобуття специфічних навиків роботи на окремому у гуртку. А участь у змаганнях та виставках, конкурсах МАН, розвиватимуть навички захисту власних робіт та способу взаємодії з публікою. Поза навчальна діяльність сприятиме самоствердженню підлітка у позитивному руслі, що у майбутньому забезпечить професійний та особистий успіх.
ЖМЦНТТТУМ може запропонувати даній віковій категорії підготовку у таких гуртках та студіях:
9. «Юний фізик»
10. «Юні конструктори приладів радіоелектроніки»
37. «Декоративно-образотворче мистецтво»
© 2020-2021 рік