старшокласники (15-18 років)
У юності формується світогляд як система поглядів на природу і суспільство, як філософське осмислення життя. Самовизначення, вибір свого життєвого шляху встає перед старшокласником як завдання першорядної важливості. Важливість майбутнього змінює для них значимість навчвння, його завдань і змісту. Старші школярі оцінюють навчальний процес з точки зору того, що він дасть їм у майбутньому. Вони починають інакше, ніж підлітки, дивитися на школу.  Шкільні знання є необхідними у виборі професії, знання профільних предметів, однак навики роботи у певній сфері та наявність у ній досвіду творчої діяльності дозволять визначити свої навчальні пріоритети у поглибленому вивченні окремих дисциплін. Навчання у гуртках та отриманий сертифікат про його закінчення може підвищити впевненість у майбутньому, у особистій перемозі на обраному професійному шляху.
Гуртки, у яким мають змогу навчатися старшокласники, можуть забезпечити не лише здобуття необхідних навичок але й визначити професійну спрямованість успішного підлітка:
  1. «Юний фізик»
  2. «Юні конструктори приладів радіоелектроніки»
© 2020-2021 рік