Підсумки роботи педагогічного колективу та вихованців ЖМЦНТТУМ за 2017-2018 н.р.

Програмно-методичне забезпечення освітнього процесу
Освітній  процес у ЖМЦНТТУМ здійснюють 46 педагогів, 9 з яких мають звання «керівник гуртка-методист», 5 нагороджені Почесною Грамотою Міністерства освіти і науки України, 6 педагогів мають звання «Народний майстер», 2 педагогам присвоєно звання «Відмінник освіти України», 2 педагоги нагороджені нагрудним знаком «Софія Русова».
Охоплення вихованців ЖМЦНТТУМ освітніми послугами за віковим та гендерним складом
Наявність і стабільність навчальних груп
  Багато зусиль колектив ЖМЦНТТУМ докладає до збереження існуючої мережі гуртків.
 На основі щорічного аналізу, запитів батьків та інтересів дітей, тенденції розвитку сучасного освітнього простору в 2017-2018 навчальному році мережа гуртків закладу оновлювалася і розширювалася. Зокрема, розпочали роботу гуртки «Основи робототехніки», «Цікава інформатика», «Програмування та комп’ютерна графіка», «Основи візуального програмування», «Основи експериментальної та теоретичної фізики», «Правознавець», «Архітектурне моделювання», «Конструювання та моделювання одягу», «Соломоплетіння». За підтримки управління освіти Житомирської міської ради на базі ЖМЦНТТУМ діяли 9 міжшкільних предметних факультативів з основ науково-дослідницької діяльності, фізики, математики, хімії.
Підвищення професійної кваліфікації педагогів
З метою активізації творчої діяльності, стимулювання безперервної фахової й загальної освіти та якісної роботи у 2017 -2018 навчальному році пройшли курсову перепідготовку на базі ЖОІППО керівники гуртків: Вітюк О.О.,Радіонова Н.І., Дурицька С.В., Петровська І.М., Шубіна О.П.,Молотовська Г.А., Шатківський В. М., Федоренко Я.М. Згідно з графіком здійснено атестацію керівників гуртків: Алейнікової О.А., Маєвського А.П., Хмари В.О., Федоренко Я.М. та методиста Вітюк О.О.
Організаційно-масова та виховна робота
З метою популяризації науково-технічної та декоративно-прикладної творчості серед учнівської молоді, виявлення і підтримки обдарованих дітей, визначення рівня знань та практичних умінь вихованців, а також виконання навчальних програм, гуртківці беруть активну участь у конкурсах, виставках та змаганнях міського, обласного, всеукраїнського та міжнародного рівнів.
Психологічний супровід освітнього процесу
У ЖМЦНТТУМ створені умови для здійснення професійної діяльності практичного психолога відповідно до існуючого законодавства. Протягом навчального року у рамках здійснення психодіагностичної роботи практичним психологом Дончевої В.О. було виконано організаційно-методичну, консультативну роботу, психологічну просвіту та корекційно-відновлювальну роботу.
Результати участі вихованців Житомирського міського центру науково-технічної творчості учнівської молоді в масових заходах різних рівнів за 2017-2018 навчальний рік
Напрямок Кількість заходів Кількість учасників Кількість призових місць Кількість дипло-мантів
Міські заходи  26  139 73 15
Обласні заходи 37 170  81 20
3 Всеукраїнські заходи 35  171 59 26
4 Міжнародні заходи 6 26  9 1
ВСЬОГО: 101 506 222 62
ЗАГАЛЬНА ТАБЛИЦЯ ЗА НАПРЯМКАМИ
Напрямок Кількість заходів Кількість учасників Кількість призових місць Кількість дипло-мантів Всього переможців
Науково-технічний  76  380 157 32 189
Декоративно-ужитковий 25 115 56 30 86
3 Початково-технічний 3 11 9 0 8
ВСЬОГО: 101 506 222 62 283
Кількість призерів – вихованців ЖМЦНТТУМ в масових заходах різних рівнів
Матеріально-технічна база ЖМЦНТТУМ
забезпечує належні умови для отримання вихованцями якісної додаткової позашкільної освіти та розвитку повноцінної творчої особистості, сприяє проведенню профорієнтаційної роботи. У закладі обладнано 12 навчальних кабінетів, 6 лабораторій, 2 комп’ютернікабінети та 2 майстерні. Кабінетита лабораторії забезпечені комп’ютерною технікою, створені міні-бібліотеки, де знаходиться енциклопедична, довідкова література та фахові періодичні видання, постійно оновлюютьсяелектронні бази фахових журналів, ілюстративних та методичних матеріалів, розробляються методичні посібники та дидактичний матеріал з відповідних напрямків роботи.Навчальні лабораторії технічних та спортивно-технічних гуртків забезпечені верстатами, вимірювальними приладами та іншим обладнанням відповідно до типового переліку, відповідають вимогам положення проорганізацію охорони праці, правилам техніки безпеки та виробничої санітарії.Робочі місця членів адміністрації, завідувачів відділів, методистів комп’ютеризовані. Учасники освітнього процесу мають вільний доступ до мережі Інтернету.
Мета та завдання діяльності ЖМЦНТТУМ на 2018-2019 н. р.
Відповідно до Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року, концепції «Нова школа» головною метою діяльності ЖМЦНТТУМ у 2018-2019 навчальному році є: підвищення доступності якісної, конкурентоспроможної позашкільної освіти для учнів, вихованців та слухачів відповідно до вимог сталого розвитку суспільства, економіки, кожного громадянина; забезпечення освіти людини упродовж життя згідно з її індивідуальними задатками, здібностями, потребами. Цьому ж підпорядкована реалізація проблемної теми: «Створення єдиного освітнього та інформаційно-пізнавального простору як необхідної складової всебічного розвитку вихованців»

© 2020-2021 рік