STEM-освіта – це низка чи послідовність курсів або програм навчання, яка готує учнів до успішного працевлаштування, до освіти після школи або для того й іншого, вимагає різних і більш технічно складних навичок, зокрема із застосуванням математичних знань і наукових понять.
STEM (S - science, T - technology – Е-engineering – М-mathematics). Акронім STEM вживається для позначення популярного напряму в освіті, що охоплює природничі науки (Science), технології (Technology), технічну творчість (Engineering) та математику (Mathematics). Це напрям в освіті, при якому в навчальних програмах посилюється природничонауковий компонент + інноваційні технології. Технології використовують навіть у вивченні творчих, мистецьких дисциплін.
Чому STEM-освіта так актуальна? Стрімка еволюція технологій веде до того, що незабаром найбільш популярними та перспективними на планеті фахівцями стануть програмісти, IT-фахівці, інженери, професіонали в галузі високих технологій і т.д. У віддаленому майбутньому з'являться професії, про які зараз навіть уявити важко, всі вони будуть пов'язані з технологією і високо технологічним виробництвом на стику з природничими науками. Особливо будуть затребувані фахівці біо- та нано-технологій.
Як ми орієнтуємось на STEM?
Обираючи напрямок своєї діяльності, та беручи участь у науково-технічній творчості, пошуково-дослідницькій діяльності, наші вихованці поступово звикають до самостійного пошуку шляхів і способів розв’язання задач та вирішення проблемних ситуацій технічного та дослідницького характеру. Для виготовлення виробу, проведення дослідження, вміння відстоювати отримані власні результати діти вивчають самостійно та під час занять чимало додаткової наукової інформації. Причому, навчання в такому напрямку (а все це відбувається в позаурочний час, відповідно до інтересів самої дитини) зумовлює і зворотній ефект. У дітей зростає інтерес до відповідних прикладних дисциплін і в школі. Окрім цього, наші керівники гуртків вже сьогодні застосовують міждисциплінарний підхід в навчанні, дослідницькі та проектні технології. Використання сучасного обладнання інноваційних, інтерактивних педагогічних технологій відіграє надзвичайну роль у наданні освітніх послуг для дітей.
© 2020-2021 рік